2-برای حفاظت از ادبیات و آثار بومی دو راهکار بگویید.

ادبیات و آثار بومی مربوط به تاریخچه و شناسنامه ی یک شهر،استان،و کشور است.هر کدام از آثار شهر ها یا استان های کشورمان ارزشمند هستند.مانند زبان ها که انواع مختلفی مانند:ترکی،فارسی،کردی،گیلانی و …ادبیات بومی من ترکی است و شهر من که در آن زندگی می کنم ارومیه است.آثار فرهنگی این شهر عبارتند از: سه گنبد،مسجد سردار،امام زاده غریب حسن و… در زبان ترکی شاعران زیادی وجود دارد از جمله:ذذه قورقوت،سیّد محمد حسین بهجت(شهریار) و بهرام اسدی و دیگر شاعران.شهر ارومیه دریاچه شوری دارد که روی آن پل بزرگی ساخته اند.
اما متاسفانه این دریاچه در حال خشک شدن است.امّا در این دریاچه که بزرگ ترین دریاچه داخلی ایران است چند جزیره مانند:کبودان،اشک و… وجود دارد.

و حالا چند بیت شعر از استاد شهریار:

حیدر بابا ایلدیرملار شاخاندا سئللر سولار شاققیلداییب آخاندا

قیرلار اونا صف باغلاییب باخاندا سلام اولسون شوکه توزه ائلوزه

منیم ده بیر آدیم گلسین دیلیزه

خود ارزیابی

1.ادبیات بومی و فرهنگی یعنی چه؟

2.چند نمونه از شاعران ترکی زبان را نام ببرید

3.چند نمونه از آثار فرهنگی را نام ببرید

دانش ادبی

شعر از دو قسمت اصلی وزن و قافیه تشکیل شده است.در شعر ترکی به بیت اول چابنه و به بیت آخر توفشیرما می گویند.در شعری که در درس سروده شده پانزده هجا دارد. و می توان آن را به 3 بخش 3/4/4 مانند زیر خواند.

4 4 3

حیدر بابا/ایلدیرملار/ شاخاندا

گفت و گو

1-هر ملتی فرهنگ و ادبیات خود را دارد آیا می توان در آن ها تجاوز کرد و آن ها را از بین برد؟

2-برای حفاظت از ادبیات و آثار بومی دو راهکار بگویید.

فعالیت های نوشتاری

1.کلمه های سخت درس را بیابید و بنویسید

2.بیت اول را نوشته و معنی کنید

3.چند نمونه از آثار فرهنگی شهر خود را بنویسید

4.ادبیات شهر خود را تعریف کنید